In 2022 komt De Buurt als Museum naar de wijk Wandelbos in Tilburg-West!

Kinderen vertalen verhalen van bewoners naar kunstwerken die samen een expositie vormen in de ramen van huizen in de buurt. Aan de hand van een plattegrond kan iedereen uit de buurt (en daarbuiten) de route door het 'buurtmuseum' wandelen en genieten van de kunstwerken. Ook ouderen uit de wijk gaan creatief aan de slag tijdens kunstworkshops en exposeren hun werk als onderdeel van het buurtmuseum. Met dit project ontwikkelen kinderen en ouderen hun creatief talent, wordt de buurt opgefleurd en ontstaan er nieuwe ontmoetingen tussen buurtbewoners, jong en oud.

"Zou het niet mooi zijn als kinderen uit Tilburg-West door kunstbeoefening een actieve bijdrage kunnen leveren aan nieuwe ontmoetingen in hun eigen buurt?’’ – Inge Koenen

Door wie

De Buurt als Museum wordt ontwikkeld door beeldend kunstenaar Inge Koenen en uitgevoerd in nauwe samenwerking met studenten van Stichting Move en de basisscholen in de wijk. Dit project wordt gerealiseerd onder regie van Art-fact binnen het programma 'Buurtcultuur en kunst met impact'. De Buurt als Museum wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende wijkpartners, waaronder cultuurcoach Miriam Alders, ContourdeTwern en vrijwilligers uit de buurt. In 2021 lag de focus op de buurt Het Zand in Tilburg-West, in 2022 wordt het project uitgevoerd in Wandelbos en de Kleuren- en Kruidenbuurt.

Naast de kinderkunstactiviteiten in de wijk zal dit jaar ook een verbinding gemaakt worden tussen de kinderen en de ouderen in de wijk, in de vorm van een kunstuitwisseling. En zo omvat De Buurt als Museum ook activiteiten voor ouderen. Stichting Stoute Schoenen organiseert kunstworkshops bij De Duynsberg waarbij senioren hun talenten kunnen ontwikkelen. Kunst biedt ouderen een nieuwe uitdaging en de workshops zorgen voor nieuwe sociale contacten. De kunstwerken die tijdens de workshops gemaakt worden, zijn onderdeel van het buurtmuseum.

In het najaar krijgt het buurtmuseum een vervolg met activiteiten bij Kunstlab. Ook kunnen kinderen in juni deelnemen aan het Talentenprogramma Tilburg-West. Een initiatief van de vijf basisscholen in samenwerking met CiST, Factorium Cultuurmakers en Art-fact, waarbij de kinderen kunnen kennismaken met uiteenlopende (kunst)disciplines in hun eigen wijk.

Bedankt!

De Buurt als Museum wordt ondersteund door een bijdrage van VSBfonds en het Prins Bernhard Buurtcultuurfonds Noord-Brabant. Veel dank aan alle leerlingen en leerkrachten van de deelnemende scholen en alle buurtbewoners en vrijwilligers die meehelpen om De Buurt als Museum tot een succes te maken.