In 2014 is het kinderkunst-buurtproject 'De buurt als museum' uitgevoerd in de Bomenbuurt in Tilburg in samenwerking met de groepen 5 en 6 van Montessoribasisschool De Elzen. Het project was een succes! Op deze site wordt met foto's, krantenartikelen, geluidsfragmenten en een filmpje een beeld geschetst van (het ontstaan van) het buurtmuseum in de Bomenbuurt. Veel kijkplezier!

Door Wie

Mijn naam is Inge Koenen. Als beeldend kunstenaar heb ik me altijd verbaasd over de frisse, onbevangen verbeeldingskracht en creativiteit van kinderen. Dit is een bron van inspiratie die nog te weinig wordt aangeboord. Met 'De buurt als museum' geef ik kinderen een actieve rol in het stimuleren van de cohesie binnen een wijk, door hun eigen fantasie te gebruiken.

Mijn eigen werk omvat vooral foto’s, installaties en objecten, zorgvuldig gemaakt, met aandacht en geduld. Daarnaast ontwikkel ik educatieve kunst- en cultuur projecten voor het basisonderwijs. Dat kan een buurtproject zijn als dit, maar ook losse workshops of lessenseries op maat.

Wil je meer weten over mijn werk of heb je interesse in een workshop of project op je school of in de wijk? Kijk dan op www.atelieringekoenen.nl.

Bedankt!

Dankzij de de positieve inzet en het enthousiasme van de 63 deelnemende bewoners en van de kinderen van de groepen 5/6 van juffrouw Esther en meneer Mick is dit pilotproject een groot succes geworden!

Het project is uitgevoerd in het voorjaar van 2014 in de Bomenbuurt in Tilburg in samenwerking met de Montessoribasisschool de Elzen.