Bloemen

Deze bloemen hebben de hele winter het voortuintje van de bewoners opgefleurd.

Bloemen

door Enes
uit groep 5/6 van Jeanne d’Arc
Enes schilderde een veldje bloemen. Ze hebben de hele winter gebloeid.