Tilburg-West is een stadsdeel met ongeveer 30.000 inwoners en bestaat uit de wijken Zorgvlied, De Reit, Mariaziekenhuis-Vredeburcht, Het Zand, Wandelbos en Oude Warande. West is een PACT-wijk: People Acting in Community Together. De gemeente werkt hier samen met bewoners en professionele partners aan uitdagingen op het gebied van armoede, werkloosheid, scholing en gezondheid, en bewoners worden actief betrokken om de identiteit van hun wijk vorm te geven. Dit biedt ook volop mogelijkheden voor bewoners om zich te ontwikkelen op creatief en cultureel gebied. De Buurt als Museum levert hier een belangrijke bijdrage aan door kinderen en ouderen hun creatief talent te laten ontdekken en tegelijkertijd ontmoetingen tussen bewoners tot stand te brengen. Dit zorgt voor meer betrokkenheid met elkaar en met de wijk. De Buurt als Museum wordt in 2021 uitgevoerd in Het Zand en in 2022 in Wandelbos.

HET ZAND

Het Zand heeft ongeveer 12.000 inwoners. De woningen in Het Zand zijn gebouwd in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw en de buurt is groen, redelijk ruim van opzet en heeft goede voorzieningen. Aan de rand van de buurt liggen De Rooi Pannen, het ROC en het TweeStedenziekenhuis en in de buurt zelf ligt een aantal kleine bedrijventerreinen. Naast het grote winkelcentrum Westermarkt liggen er ook diverse losse winkelstrips. Het Zand is een multiculturele buurt: 32% van de bewoners heeft een niet-Westerse migratie-achtergrond, waarbij de meeste mensen afkomstig zijn uit Marokko en Turkije. Het is een kinderrijke buurt met veel grote gezinnen, maar er wonen ook relatief veel alleenstaanden in Het Zand; dit zijn ouderen maar ook studenten. 

De gemeente werkt in Het Zand actief samen met bewoners om de buurt leefbaarder en veiliger te maken. Daarbij is extra aandacht voor armoedebestrijding, onderhoud van woningen, de aanpak van zwerfafval, het voorkomen van (jeugd)criminaliteit en het stimuleren van bewonersbetrokkenheid. Om de leefbaarheid in de wijk te vergroten, is het belangrijk dat bewoners betrokken zijn bij hun buurt.

Bronnen: Actieplan Wijkaanpak Het Zand 2016; www.allecijfers.nl; Leefbaarheidsmonitor 2019 www.lemontilburg.nl

Op het kaartje hiernaast kun je zien dat De Buurt als Museum zich afspeelt in de Juristenbuurt, het deel van Het Zand ten oosten van winkelcentrum Westermarkt. Op het kaartje zijn ook de locaties van de drie deelnemende basisscholen aangegeven.