Schelp uit Egypte

De bewoner heeft hem zelf opgedoken uit de rode zee. Hij was alleen in Egypte en heeft de schelp speciaal voor zijn vrouw meegenomen. Het is een speciaal souvenir.

Egyptyse schelp

Van Marejoan
Ik ben acht jaar ik zit in groep vijf bij mr Mick
uitleg over het schilderij: De meneer dook een Egyptyse schelp op. Er zwommen vissen in het water. En er vlogen vogel’s in de lucht.